Problémy v oblasti hrudní páteře

Hrudní páteř může být náchylná k různým problémům a onemocněním, z nichž některé jsou poměrně časté. Některé z nejčastějších problémů v hrudní páteři jsou:

  • Osteoporóza - postupná ztráta hustoty kostí, což může vést k zlomeninám obratlů a deformacím páteře.

  • Hernie (výhřez) meziobratlové ploténky - když se jádro meziobratlové ploténky vypoukne a vytlačí na okolní nervová vlákna, může to vést k bolestem zad, necitlivosti a slabosti v dolních končetinách.

  • Skolióza - boční zakřivení páteře, které může být způsobeno vrozenou vadou, degenerativními změnami nebo špatným držením těla.

  • Zlomeniny obratlů - mohou být způsobeny traumatickými poraněními, jako jsou například pády, nebo degenerativními změnami v kostní struktuře.

  • Artritida - zánět kloubů mezi obratli, který může vést k bolesti a omezené pohyblivosti v hrudní páteři.

  • Komprese nervových kořenů - stlačení nervových kořenů v oblasti hrudní páteře může vést k bolestem, necitlivosti a slabosti v různých částech těla.

Mobilizace žeber

Blokády žeber

Blokády žeber mohou způsobit bolest a symptomy na jiných místech těla, a to díky komplexnímu spojení žeber se svaly břišními, mezižeberními, ramenními a krčními. Pokud dojde k narušení rovnováhy v aktivitě těchto svalů, může se objevit blokáda žebra, která způsobí jeho derotaci a zřetězené spasmy v okolních svalových skupinách. Klinické příznaky blokád žeber jsou vždy specifické pro každé zablokované žebro.

Při zablokování prvních tří žeber se projevují příznaky jako ztuhlost v horní krční páteři, bolesti v oblasti ramenního pletence a lokte, a citlivé meziprstní řasy na ruce.
Pokud je zablokované čtvrté žebro vlevo, může to vyvolat pocit infarktu s bolestí v oblasti srdce a vystřelující bolest pod levou lopatkou až k prstům levé ruky. Pokud je čtvrté žebro zablokované vpravo, může se objevit bolest v oblasti čtvrtého žebra na hrudi a vzadu pod lopatkou, připomínající pocit průstřelu hrudníku.
Zablokování spodních žeber (5. - 7. žebra) se projevuje svalovými spazmy v mezilopatkových svalstvech a může způsobovat bolest pod lopatkou a v lýtkových svalech. Tyto příznaky jsou způsobeny řetězovitě vzniklými svalovými spazmy, které se šíří fascií z blokovaných žeber přes břišní a pánevní svalstvo až na lýtkové svaly. Blokáda pátého žebra často způsobuje blokádu křížo-kyčelního skloubení a bolest v bederní oblasti.

Mobilizace hrudní páteře

Terapie hrudní páteře a žeber

Léčba bolesti hrudní páteře zahrnuje podrobné kineziologické vyšetření, které má za cíl odhalit příčiny obtíží a vyloučit možný úraz nebo neurologický původ. Během tohoto vyšetření je vyšetřena celá oblast ramenních pletenců, lopatek, bederní a krční páteře.
Pokud jsou nalezeny blokády obratlů či žeber, jsou nejprve ošetřeny měkké tkáně a svaly, které je způsobily. Často dojde pak k samovolnému uvolnění blokády.
V oblasti fyzioterapie existuje v současnosti široká škála konceptů a metod (např. mechanická terapie podle McKenzieho, akrální koaktivační terapie, metoda DNS, mobilizační techniky podle Lewita a další), které mohou pomoci s řešením různých obtíží. Důležitou součástí terapie je také edukace klienta ke cvičení, které pomůže předejít návratu potíží. Klientovi je doporučeno správné držení těla při práci, sportu a dalších denních činnostech.

Uvolnění hrudníku