Mgr. Petra Solarská

+420 733 526 481
petra.solarska@fyzioness.cz

Absolvované kurzy a semináře

DNS I - Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, lektor PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.

Aplikace metody Roswithy Brunkow, lektor PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Diagnostika a rehabilitace pacientů se závratí, lektor Doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

Úvod do metody viscerální manipulace, lektor Bc. Alena Zapletalová

Centrovaná postura v kontextu vývojové kineziologie, lektor Mgr. Barbara Fischerová

Mobilizace v kontextu svalových řetězců, lektor PhDr. Petr Bitnar, Mgr. Milan Gašpárek

Celostní přístup v terapii pánevního dna, lektor PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.

Spirální stabilizace páteře, část 1A a 1B, lektor MUDr. Richard Smíšek

Senzomotorická stimulace, lektor PhDr. Alena Herbenová

Synergická reflexní terapie, lektor Renata Vodičková, DiS.

Kinesiotaping (Dexter Academy)

Rehabilitace spastické parézy, část A a B, lektor prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.; Mgr. Ota Gál; MUDr. Martina Hoskovcová, PhD.

Pediatric Physiotherapy (půlroční stáž na univerzitě Avans Hogeschool, Breda - Nizozemí), lektor Ad van Tuijl

Basic a Advanced TheraSuit Method®, lektor Izabela Koscielny

Test motoriky pro děti MABC-2, lektor prof. PaedDr Rudolf Psotta, Ph.D.

Úvod do Neuro-vývojové stimulace Pohybem se učíme®, lektor Mgr. Marja Volemanová, Ph.D.

Snoezelen v teorii a praxi, lektor Bc. Renata Filatova

Hra jako terapie, lektor Mgr. Veronika Kristková; Mgr. Marcela Jarolímová; Bc. Hana Šámalová

Neurorehabilitace u dětí s DMO, lektor Kateřina Foltová, DiS.

Neurorehabilitace BABY (děti 0-2 roky), lektor Lucie Willaschková, DiS.

Bobath koncept u dětí s dg. DMO, lektor MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA; Danuška Červenková

Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta, lektor Mgr. Veronika Kristková, Mgr. Tomáš Zemánek, Mgr. Marie Kalmanová

Noha dítěte s dětskou mozkovou obrnou, lektor Mgr. Veronika Kristková

Funkční trénink dětí a dospívajících, lektor Mgr. Jakub Hybš, Mgr. Petr Šádek

Rebox­‑Physio Classic, lektor Ing. Petr Slovák, Ph.D.

Neinvazivní laserová terapie, lektor MUDr. Miroslav Procházka

Instruktor fitness licence B, lektor PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Masér pro sportovní a rekondiční masáže, lektor Doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.


Aktivní účast na konferencích

2017 - XI. Janskolázeňské Symposium, téma: Teorie motorického učení v kontextu dětské rehabilitace (Janské Lázně)

2015 - XXII. Sjezd rehabilitační a fyzikální medicíny, téma: Možnosti využití virtuálních systémů v rehabilitaci dětí s DMO (Lázně Luhačovice)


Dosavadní praxe

2019 - dosud: Nestátní zdravotnické zařízení Fyzioness

2018 - 2019: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ústav rehabilitace - odborný asistent

2016 - 2018: Sanatoria Klimkovice, dětské oddělení

2014 - 2016: Neurorehabilitační klinika Axon (Praha)

2013 - 2014: Centrum Prof. Čecha s.r.o. (Praha)

2012 - 2013: Nemocnice Říčany a.s., rehabilitační oddělení

2011 - 2013: Akademie věd ČR (Praha) - fyzioterapeut OSVČ

2011: Olivova dětská léčebna o.p.s. (Říčany)


Vzdělání

2019 - dosud: Masarykova univerzita (Brno), doktorské studium Kinantropologie

2014 - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - registrovaná fyzioterapeutka (registrační číslo 024-0158-4372)

2011 - 2014: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (Praha), magisterské studium fyzioterapie

2008 - 2011: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (Praha), bakalářské studium fyzioterapie

Členství v odborných a profesních společnostech

Unie fyzioterapeutů České republiky

Konference - pasivní účast

2019 - II. spastická konference (Praha)

2017 - I. spastická konference, Novinky v léčbě spastické parézy (Praha)