Mgr. Petra Solarská

+420 733 526 481
petra.solarska@fyzioness.cz

Absolvované kurzy a semináře

DNS I - Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, lektor PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.

Aplikace metody Roswithy Brunkow, lektor PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Úvod do metody viscerální manipulace, lektor Bc. Alena Zapletalová

Centrovaná postura v kontextu vývojové kineziologie, lektor Mgr. Barbara Fischerová

Mobilizace v kontextu svalových řetězců, lektor PhDr. Petr Bitnar, Mgr. Milan Gašpárek

Celostní přístup v terapii pánevního dna, lektor PhDr. Michaela Prokešová, PhD.

Spirální stabilizace páteře, část 1A a 1B, lektor MUDr. Richard Smíšek

Senzomotorická stimulace, lektor PhDr. Alena Herbenová

Synergická reflexní terapie, lektor Renata Vodičková, DiS.

Kinesiotaping (Dexter Academy)

Rehabilitace spastické parézy, část A a B, lektor prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.; Mgr. Ota Gál; MUDr. Martina Hoskovcová, PhD.

Pediatric Physiotherapy (půlroční stáž na univerzitě Avans Hogeschool, Breda - Nizozemí), lektor Ad van Tuijl

Basic a Advanced TheraSuit Method®, lektor Izabela Koscielny

Test motoriky pro děti MABC-2, lektor prof. PaedDr Rudolf Psotta, Ph.D.

Úvod do Neuro-vývojové stimulace Pohybem se učíme®, lektor Mgr. Marja Volemanová, Ph.D.

Snoezelen v teorii a praxi, lektor Bc. Renata Filatova

Hra jako terapie, lektor Mgr. Veronika Kristková; Mgr. Marcela Jarolímová; Bc. Hana Šámalová

Neurorehabilitace u dětí s DMO, lektor Kateřina Foltová, DiS.

Neurorehabilitace BABY (děti 0-2 roky), lektor Lucie Willaschková, DiS.

Bobath koncept u dětí s dg. DMO, lektor MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA; Danuška Červenková

Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta, lektor Mgr. Veronika Kristková, Mgr. Tomáš Zemánek, Mgr. Marie Kalmanová

Noha dítěte s dětskou mozkovou obrnou, lektor Mgr. Veronika Kristková

Funkční trénink dětí a dospívajících, lektor Mgr. Jakub Hybš, Mgr. Petr Šádek

Rebox­‑Physio Classic, lektor Ing. Petr Slovák, Ph.D.

Neinvazivní laserová terapie, lektor MUDr. Miroslav Procházka

Instruktor fitness licence B, lektor PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Masér pro sportovní a rekondiční masáže, lektor Doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.


Aktivní účast na konferencích

2017 - XI. Janskolázeňské Symposium, téma: Teorie motorického učení v kontextu dětské rehabilitace (Janské Lázně)

2015 - XXII. Sjezd rehabilitační a fyzikální medicíny, téma: Možnosti využití virtuálních systémů v rehabilitaci dětí s DMO (Lázně Luhačovice)


Dosavadní praxe

2019 - dosud: Nestátní zdravotnické zařízení RehaThera

2018 - 2019: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ústav rehabilitace - odborný asistent

2016 - 2018: Sanatoria Klimkovice, dětské oddělení

2014 - 2016: Neurorehabilitační klinika Axon (Praha)

2013 - 2014: Centrum Prof. Čecha s.r.o. (Praha)

2012 - 2013: Nemocnice Říčany a.s., rehabilitační oddělení

2011 - 2013: Akademie věd ČR (Praha) - fyzioterapeut OSVČ

2011: Olivova dětská léčebna o.p.s. (Říčany)


Vzdělání

2019 - dosud: Masarykova univerzita (Brno), doktorské studium Kinantropologie

2014 - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - registrovaná fyzioterapeutka (registrační číslo 024-0158-4372)

2011 - 2014: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (Praha), magisterské studium fyzioterapie

2008 - 2011: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (Praha), bakalářské studium fyzioterapie

Členství v odborných a profesních společnostech

Unie fyzioterapeutů České republiky

Konference - pasivní účast

2019 - II. spastická konference (Praha)

2017 - I. spastická konference, Novinky v léčbě spastické parézy (Praha)