Mgr. Petra Solarská

Petra je absolventkou magisterského oboru fyzioterapie na FTVS UK v Praze, studium dokončila v roce 2014. Během své praxe měla možnost získat zkušenosti v nemocničním i ambulantním prostředí se zaměřením zejména na ortopedickou a neurologickou problematiku. Ve své práci využívá zejména koncepty vývojové kineziologie (Dynamická neuromuskulární stabilizace, Brunkow), měkké a mobilizační techniky, prvky jógy a funkčního fyziotréninku.

Absolvované kurzy

Stecco® Fasciální manipulace - část 1

Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře – část A, B

Aplikace metody Roswithy Brunkow

Diagnostika a rehabilitace pacientů se závratí

Úvod do metody viscerální manipulace

Centrovaná postura v kontextu vývojové kineziologie

Mobilizace v kontextu svalových řetězců

Celostní přístup v terapii pánevního dna

Spirální stabilizace páteře – část 1A , 1B

Senzomotorická stimulace

Synergická reflexní terapie

Kinesiotaping

Rehabilitace spastické parézy – část A, B

Pediatric Physiotherapy (půlroční stáž na univerzitě Avans Hogeschool, Breda – Nizozemí)

Basic a Advanced TheraSuit Method®

Test motoriky pro děti MABC-2

Úvod do Neuro-vývojové stimulace Pohybem se učíme®

Snoezelen v teorii a praxi

Hra jako terapie

Neurorehabilitace u dětí s DMO

Neurorehabilitace BABY (děti 0-2 roky)

Bobath koncept u dětí s dg. DMO

Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta

Noha dítěte s dětskou mozkovou obrnou

Funkční trénink dětí a dospívajících

Rebox­‑Physio Classic

Neinvazivní laserová terapie

Instruktor fitness licence B

Masér pro sportovní a rekondiční masáže

Vzdělání

2019 – dosud: Masarykova univerzita (Brno), doktorské studium Kinantropologie

2011 – 2014: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (Praha), magisterské studium fyzioterapie

2008 – 2011: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (Praha), bakalářské studium fyzioterapie

Pracovní zkušenosti

2019 – dosud: Nestátní zdravotnické zařízení Fyzioness

2018 – 2019: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ústav rehabilitace – odborný asistent

2016 – 2018: Sanatoria Klimkovice, dětské oddělení

2014 – 2016: Neurorehabilitační klinika Axon (Praha)

2013 – 2014: Centrum Prof. Čecha s.r.o. (Praha)

2012 – 2013: Nemocnice Říčany a.s., rehabilitační oddělení

2011 – 2013: Akademie věd ČR (Praha) – fyzioterapeut OSVČ

2011: Olivova dětská léčebna o.p.s. (Říčany)

Napište Petře