Bc. Marcela Tichavská

Marcela je fyzioterapeutkou s více jak 30-ti letou praxí z ambulantních, lázeňských i nemocničních zařízení. V rámci své specializace poskytuje neurorehabilitační péči dospělým i dětským pacientům s využitím prvků konceptu TheraSuit a neurovývojové stimulace. U dospělých pacientů využívá zejména měkkých a mobilizačních technik, metodu Ludmily Mojžíšové a cvičení s důrazem na myofasciální řetězce.

Absolvované kurzy

Měkké a mobilizační techniky

Mobilizace žeber metodou Mojžíšové

Manuální terapie dle B. Mulligana

Léčba idiopatické skoliosy metodou aktivní segmentální centrace

Spirální stabilizace páteře – část 1A, 1B, 1C

The S-E-T Concept (Sling Exercise Therapy) s využitím TerapiMaster systému

Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP I. část

Řetězení poruch v pohybovém aparátu

Diagnostika a terapie ramenního kloubu

Horní končetina – vyšetření, diferenciální diagnostika, léčba

Dolní končetina – vyšetření, diferenciální diagnostika, léčba

Rehabilitace spastické parézy – část A , B

Basic a Advanced TheraSuit Method®

Snoezelen v teorii a praxi

Úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace Pohybem se učíme®

PANat se vzduchovými dlahami

Fyzioterapie v pediatrii 1

Fyzioterapie v pediatrii 2 – praktická aplikace vývojové kineziologie

Neurorehabilitace u dětí s DMO

Rebox­‑Physio Classic

Míčková facilitační a mobilizační technika

Diagnostika a rehabilitace pacientů se závratí

Vzdělání

2010 – 2013: Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Hradci Králové, bakalářské studium fyzioterapie

1985 – 1989: Střední zdravotnická škola (Ostrava), studijní obor rehabilitační pracovník

Pracovní zkušenosti

2021 – dosud: Nestátní zdravotnické zařízení Fyzioness

2023 – dosud: Poliklinika Hrabůvka (Ostrava)

2022 – 2023: Arcada Neuromedical Center

2014 – 2022: Spojené arabské emiráty – soukromá praxe dětského fyzioterapeuta

2013 – 2014: Neurorehabilitační klinika Axon (Praha) – vedoucí fyzioterapeut

2009 – 2012: Sanatoria Klimkovice

2003 – 2009: Poliklinika Hrabůvka (Ostrava)

1993 – 2002: Lázně Darkov

1993: Karvinská hornická nemocnice – rehabilitační oddělení

1989 – 1991: Lázně Darkov

Napište Marcele