Fyzioterapie dospělých

Co Vás čeká na první návštěvě?

Vstupní vyšetření zpravidla trvá 75 minut, během nichž spolu podrobně probereme charakter Vašich obtíží, abychom zjistili možnou příčinu. Na základě fyzioterapeutické diagnostiky provedeme prvotní ošetření a naučíme Vás vhodná kompenzační cvičení.

Vstupní konzultace zahrnuje:
- podrobný odběr anamnézy (pohovor o problému a možných souvislostech)
- diagnostiku základních a specifických pohybových stereotypů
- analýzu aktivní funkce svalového systému, držení těla a kloubního systému
- vyšetření měkkých tkání a kloubních blokád
- základní klinické neurologické vyšetření
- cílené testy dle charakteru problému
- návrh terapeutického cíle a plánu
- fyzioterapeutické ošetření dle zjištěného problému
- nácvik a proškolení v autoterapii

S čím Vám pomůžeme?

Bolesti pohybového aparátu, stavy po operacích a úrazech

Funkční obtíže

Kompenzace zátěže

Používané terapeutické přístupy

Měkké techniky a mobilizace kloubů

Tato základní dovednost fyzioterapeutů je založena na schopnosti určit pohmatem napětí měkkých tkání a zjistit přítomnost kloubních blokád. V následné terapii se využívá technik měkkých tkání (manuální ošetření reflexních změn v kůži a podkoží), postizometrické relaxace (ovlivnění reflexních změn ve svalech) a mobilizací kloubů.

Bazální programy a podprogramy (BPP)

Koncept Jarmily Čápové (BPP) vychází z pohybového vývoje člověka během prvního roku života a je zaměřen na správné provedení pohybu, při němž dochází k optimální centraci kloubů a tím i k adekvátní aktivaci motorických vzorů. Metoda je vhodná pro pacienty s těžkými poškozeními nervového a pohybového systému, ale i k ovlivnění chronických či akutních bolestí pohybového aparátu a k úpravě dechového stereotypu. Své využití nachází i v rehabilitaci dětských pacientů.

Metoda dle Roswithy Brunkow

Terapie založena na vzpěrných cvičeních přes akrální části končetin (ruka, noha) pro optimální napřímení páteře a správnou aktivaci svalových řetězců. Její jednotlivé pozice vychází z vývojové kineziologie. Využívá se i v rámci ošetření dysfunkce pánevního dna souvisejícího s chybnou aktivitou hlubokého stabilizačního systému trupu.

Kinesiotaping

Kinesiotaping (kineziotejpování, funkční tejpování, elastické tejpování) je moderní fyzioterapeutická (rehabilitační) technika, kdy se na tělo aplikují různě barevné elastické pásky. Cílem kineziotejpování je udržení plného rozsahu pohybu a odstranění bolestí. Pomocí kineziotejpu můžeme svaly relaxovat nebo je naopak nabudit k větší aktivitě, což lze ovlivnit způsobem nalepení pásky. Pod páskou dochází ke zlepšení prokrvení, uvolnění měkkých tkání a tím ke zvýšení metabolismu a odplavení škodlivých látek. Podobným způsobem může ovlivňovat stav vnitřních orgánů a jejich fungování (např. peristaltiku střev), pomáhá redukovat otoky apod.

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)

Jde o aktivaci účelných a koordinovaných pohybových vzorů horních končetin, dolních končetin a trupu, uspořádaných do jednotlivých vzorců. Běžné funkční pohyby jsou složeny z masových pohybových vzorů končetin a vzájemně propojených trupových svalů. Člověk není schopen volně vynechat některý sval z pohybového vzoru, kterého je součástí. Vzorce mají spirální a diagonální komponenty, tzn. svalová vlákna mají optimální napětí v protažené pozici a maximum síly pokud se kontrahují v plném rozsahu pohybu. PNF vzorce zároveň vždy kombinují pohyby ve všech třech rovinách pohybu, což vyžaduje vysokou úroveň koordinace.

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) je zaměřena na aktivaci hlubokého stabilizačního systému, jenž je klíčový pro správnou funkci páteře a držení těla. Hluboký stabilizační systém zahrnuje například drobné svaly podél páteře, příčné břišní svaly, bránici a svaly pánevního dna. Tato metoda vychází z vývojové kineziologie a využívá motorické programy a reflexní oblouky, které jsou přítomné v každém jedinci od narození, k aktivaci těchto svalů. Aktivace hlubokého stabilizačního systému může pomoci s prevencí a léčbou bolestí zad, svalových dysbalancí, poruch držení těla a dalších poruch pohybu.

McKenzie metoda

Metoda McKenzie, také známá jako mechanická diagnostika a terapie, je přístup k diagnostice a léčbě bolesti zad a krční páteře. Metoda se zakládá na konceptu, že pohyb a poloha páteře mají významný vliv na bolest v těchto oblastech a že správná poloha páteře může pomoci při léčbě bolesti zad. Terapie spočívá v kombinaci pasivních a aktivních cvičení, které mají za cíl zlepšit pohyblivost páteře a zmírnit bolest.