Jak s Vámi budeme pracovat?

Co Vás čeká na vstupní fyzioterapeutické konzultaci?

Vstupní vyšetření zpravidla trvá od 90 do 120 minut, během nichž spolu podrobně probereme charakter Vašich obtíží, abychom zjistili možnou příčinu. Na základě fyzioterapeutické diagnostiky provedeme prvotní ošetření a naučíme Vás vhodná kompenzační cvičení.

Vstupní konzultace zahrnuje:

 • podrobný odběr anamnézy (pohovor o problému a možných souvislostech)
 • diagnostika základních a specifických pohybových stereotypů
 • analýza aktivní funkce svalového systému, držení těla a kloubního systému
 • vyšetření měkkých tkání a kloubních blokád
 • základní klinické neurologické vyšetření
 • cílené testy dle charakteru problému
 • návrh terapeutického cíle a plánu
 • fyzioterapeutické ošetření dle zjištěného problému
 • nácvik a proškolení v autoterapii

Používané terapeutické přístupy

Bazální programy a podprogramy

Koncept bazální programy a podprogramy
Koncept bazální programy a podprogramy

Koncept Jarmily Čápové (BPP) vychází z pohybového vývoje člověka během prvního roku života a je zaměřen na správné provedení pohybu, při němž dochází k optimální centraci kloubů a tím i k adekvátní aktivaci motorických vzorů. Metoda je vhodná pro pacienty s těžkými poškozeními nervového a pohybového systému, ale i k ovlivnění chronických či akutních bolestí pohybového aparátu a k úpravě dechového stereotypu. Své využití nachází i v rehabilitaci dětských pacientů.

SM systém

SM systém
SM systém

Cílem této terapie je spirální stabilizace páteře s využitím pružných lan. Cvičení je vhodné jako léčebný prostředek, dále jako součást prevence problémů pohybového aparátu a u sportovců je vhodným doplňkem kondičního tréninku. Mezi hlavní principy terapie dle SM systému patří protažení těla směrem vzhůru, intenzivní posílení šikmých břišních svalů a aktivní dynamický strečink zkrácených svalových skupin. Terapie neprobíhá ve skupinách, ale zásadně individuálně.

Kinesiotaping

Kinesiotaping
Kinesiotaping

Kinesiotaping (kineziotejpování, funkční tejpování, elastické tejpování) je moderní fyzioterapeutická (rehabilitační) technika, kdy se na tělo aplikují různě barevné elastické pásky. Cílem kineziotejpování je udržení plného rozsahu pohybu a odstranění bolestí. Pomocí kineziotejpu můžeme svaly relaxovat nebo je naopak nabudit k větší aktivitě, což lze ovlivnit způsobem nalepení pásky. Pod páskou dochází ke zlepšení prokrvení, uvolnění měkkých tkání a tím ke zvýšení metabolismu a odplavení škodlivých látek. Podobným způsobem může ovlivňovat stav vnitřních orgánů a jejich fungování (např. peristaltiku střev), pomáhá redukovat otoky apod.

Měkké techniky a mobilizace kloubů

Přístupy myoskeletální medicíny
Přístupy myoskeletální medicíny

Tato základní dovednost fyzioterapeutů je založena na schopnosti určit pohmatem napětí měkkých tkání a zjistit přítomnost kloubních blokád. V následné terapii se využívá technik měkkých tkání (manuální ošetření reflexních změn v kůži a podkoží), postizometrické relaxace (ovlivnění reflexních změn ve svalech) a mobilizací kloubů.

Rehabilitace spastické parézy dle J. M. Graciese

Rehabilitace spastické parézy dle J. M. Graciese
Rehabilitace spastické parézy dle J. M. Graciese

Základním principem této terapie je statický prolongovaný strečink spastické svalové skupiny kombinovaný s intenzivní aktivací oslabené svalové skupiny. Pro objektivizaci terapie využíváme měření dle modifikované Tardieu škály. Tato metoda je vhodná u subakutních i chronických stavů po cévní mozkové příhodě a vyžaduje zejména aktivní přístup pacienta i v rámci domácí autoterapie.

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Jde o facilitaci účelných a koordinovaných pohybových vzorů horních končetin, dolních končetin a trupu, uspořádaných do jednotlivých vzorců. Běžné funkční pohyby jsou složeny z masových pohybových vzorů končetin a vzájemně propojených trupových svalů. Člověk není schopen volně vynechat některý sval z pohybového vzoru, kterého je součástí. Vzorce mají spirální a diagonální komponenty, tzn. svalová vlákna mají optimální napětí v protažené pozici a maximum síly pokud se kontrahují v plném rozsahu pohybu. PNF vzorce zároveň vždy kombinují pohyby ve všech třech rovinách pohybu, což vyžaduje vysokou úroveň koordinace.

Metoda dle Roswithy Brunkow

Metoda dle Roswithy Brunkow
Metoda dle Roswithy Brunkow

Terapie založena na vzpěrných cvičeních přes akrální části končetin (ruka, noha) pro optimální napřímení páteře a správnou aktivaci svalových řetězců. Její jednotlivé pozice vychází z vývojové kineziologie. Využívá se i v rámci ošetření dysfunkce pánevního dna souvisejícího s chybnou aktivitou hlubokého stabilizačního systému trupu.

Synergická reflexní terapie

Synergická reflexní terapie
Synergická reflexní terapie

Metoda kombinující ošetření měkkých tkání s manuální reflexní terapií pro optimální centrované nastavení segmentů těla, což umožňuje následnou správnou svalovou aktivaci a na ní navazující zlepšení pohybové funkce. Při synergické reflexní terapii se používají terapeutické techniky, jakými jsou myofasciální technika, osteopatické prvky, měkké techniky, akupresura, speciální mobilizace, masáž reflexních zón a bezprostřední korekce patologického držení trupu, hlavy a končetin. Vhodné zejména pro klienty s neurologickou diagnózou, pro něž byla i vyvinuta.

Senzomotorická stimulace

Senzomotorická stimulace
Senzomotorická stimulace

Spočívá v oslovení hlubokého stabilizačního systému s pomocí labilních pomůcek, čímž je dosahováno zlepšení kvality vnímání a nastavení vlastního těla. Vhodné jako terapie u poúrazových stavů, instabilit kloubů dolních končetin, chronických bolestí osového orgánu atp.

Škola zad

Škola zad
Škola zad

Terapeutický program, který má za cíl odstranit chyby, jichž se lidé dopouštějí při běžných denních činnostech (nesprávné držení těla, zvedání břemen, chyby při stání).

Prvky dalších metod, které využíváme

 • Léčebná metoda NEURAC®
 • Feldenkreisova® metoda
 • McKenzie diagnostická metoda®
 • TheraSuit Method®
 • Koncept manželů Bobathových
 • Snoezelen-MSE koncept
 • Senzorická integrace
 • Funkční trénink
 • Viscerální manipulace