Bc. Marcela Tichavská

+420 721 682 190
marcela.tichavska@fyzioness.cz

Absolvované kurzy a semináře

Měkké a mobilizační techniky, lektor Mgr. Margita Kučerová

Mobilizace žeber metodou Mojžíšové, lektor Hana Volejníková

Manuální terapie dle B. Mulligana, lektor Miroslaw Kapica

Léčba idiopatické skoliosy metodou aktivní segmentální centrace, lektor PaedDr. Pavel Švejcar

Spirální stabilizace páteře, část 1A, 1B, 1C, lektor MUDr. Richard Smíšek

The S-E-T Concept (Sling Exercise Therapy) s využitím TerapiMaster systému, lektor Mgr. Alice Hamáčková

Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP I. část, lektor Mgr. Bohumila Horká; Bc. Lenka Chudomská

Řetězení poruch v pohybovém aparátu, lektor doc. MUDr. Miroslav Tichý

Diagnostika a terapie ramenního kloubu, lektor Dr. Bartosz Rutowicz

Horní končetina - vyšetření, diferenciální diagnostika, léčba, lektor doc. MUDr. Miroslav Tichý

Dolní končetina - vyšetření, diferenciální diagnostika, léčba, lektor doc. MUDr. Miroslav Tichý

Rehabilitace spastické parézy, část A a B, lektor prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.; Mgr. Ota Gál; MUDr. Martina Hoskovcová, PhD.

Basic a Advanced TheraSuit Method®, lektor Izabela Koscielny

Snoezelen v teorii a praxi, lektor Bc. Renata Filatova

Úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace Pohybem se učíme®, lektor Mgr. Marja Volemanová, PhD.

PANat se vzduchovými dlahami, lektor Renata Vodičková, DiS.

Fyzioterapie v pediatrii 1, lektor Mgr. Tomáš Zemánek

Fyzioterapie v pediatrii 2 - praktická aplikace vývojové kineziologie, lektor Mgr. Tomáš Zemánek

Neurorehabilitace u dětí s DMO, lektor Kateřina Foltová, DiS.

Rebox­‑Physio Classic, lektor Ing. Petr Slovák, Ph.D.

Míčková facilitační a mobilizační technika, lektor Zdena Jebavá

Diagnostika a rehabilitace pacientů se závratí, lektor Doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.


Dosavadní praxe

2021 - dosud: Nestátní zdravotnické zařízení Fyzioness

2022 - dosud: Arcada Neuromedical Center

2014 - 2021: Spojené arabské emiráty - soukromá praxe dětského fyzioterapeuta

2013 - 2014: Neurorehabilitační klinika Axon (Praha) - vedoucí fyzioterapeut

2009 - 2012: Sanatoria Klimkovice

2003 - 2009: Poliklinika Hrabůvka (Ostrava)

1993 - 2002: Lázně Darkov

1993: Karvinská hornická nemocnice - rehabilitační oddělení

1989 - 1991: Lázně Darkov


Vzdělání

2010 - 2013: Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Hradci Králové, bakalářské studium fyzioterapie

2006 - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - registrovaná fyzioterapeutka (registrační číslo 024-0087-2430)

1985 - 1989: Střední zdravotnická škola (Ostrava), studijní obor rehabilitační pracovník